Hồ Vĩnh Khoa: "Gout người yêu của tôi là Tây"

Hồ Vĩnh Khoa: "Gout người yêu của tôi là Tây"
 - Tôi nghĩ vai trong phim “Con ma nhà họ Vương” không phải là vai đồng tính, mọi người đóng khung Khoa vào vai đồng tính thì Khoa thấy hơi … kì tại ...