Hôn nhân đồng tính gây chia rẽ xã hội Ý

Hôn nhân đồng tính gây chia rẽ xã hội Ý
- Người biểu tình chống dự luật hôn nhân đồng tính tại Ý trong ngày "Family Day" với biểu ngữ: " Sẽ sai lầm khi điều đó trở thành luật", hôm