LHQ phát hành bộ tem mới ủng hộ LGBT

LHQ phát hành bộ tem mới ủng hộ LGBT
 - Cơ quan Bưu chính Liên hợp quốc (UNPA) vừa phát ảnh bộ tem rực rỡ ủng hộ cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới ...