Lương Thế Huy: "Rất nhiều người LGBT phải lựa chọn đánh đổi giữa Sống thật hay Được gia đình ...

Lương Thế Huy: "Rất nhiều người LGBT phải lựa chọn đánh đổi giữa Sống thật hay Được gia đình ...
 - Ban đầu, chưa biết nhiều về Huy, tôi cứ nghĩ anh chỉ là một người viết rất cừ, một blogger quan tâm đến LGBT và có kiến thức rộng lớn về giới tính.