Nike hủy hợp đồng với tay đấm nổi tiếng Manny Paquiao do xúc phạm LGBT

Nike hủy hợp đồng với tay đấm nổi tiếng Manny Paquiao do xúc phạm LGBT
 - Theo đó, Nike cho rằng những bình luận của anh Pacquiao là “đáng ghê tởm” và hãng phản đối bất kỳ sự phân biệt đối xử nào với LGBT cũng như ...