Phát ngôn sốc, Pacquiao bị cả thế giới quay lưng

Phát ngôn sốc, Pacquiao bị cả thế giới quay lưng
 - Nike cho rằng những bình luận của võ sĩ huyền thoại Pacquiao là “đáng ghê tởm” và hãng phản đối bất kỳ sự phân biệt đối xử nào với LGBT (đồng ...