Phim về tình yêu đồng giới: Những kết thúc dần có hậu

Phim về tình yêu đồng giới: Những kết thúc dần có hậu
 - 2015 có lẽ là một năm thăng hoa của phim về cộng đồng LGBT (đồng tính nam/nữ, lưỡng tính và chuyển giới). Chỉ riêng Liên hoan phim Toronto đã ...