Tết đầu tiên của vợ chồng stylist đồng tính nổi tiếng

Tết đầu tiên của vợ chồng stylist đồng tính nổi tiếng
 - Stylist Kan Hí (Ngọc Tân) dừng công việc từ ngày 22 âm lịch để có thời gian sắm quà biếu hai bên gia đình và chuẩn bị tươm tất cho cái Tết đầu tiên ...