Đức lập trại tị nạn dành riêng cho người đồng tính

Đức lập trại tị nạn dành riêng cho người đồng tính
 - Tổ chức này quyết định mở khu nhà cho người đồng tính sau khi 20 người tị nạn liên lạc với họ, kể rằng cảm thấy rất sợ hãi khi phải ở trong trại tị nạn ...