10 bộ phim LGBT hay nhất năm 2015 do tạp chí The Advocate bình chọn.

10 bộ phim LGBT hay nhất năm 2015 do tạp chí The Advocate bình chọn.
 - Một cựu nhân viên CIA từng viết một cuốn sách, nêu Chủ tịch Cuba Fidel Castro biết trước vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy.