16 điều cần tránh trong lần gặp đầu với khách hàng, đồng nghiệp

16 điều cần tránh trong lần gặp đầu với khách hàng, đồng nghiệp
 - Thẳng thắn mà nói tôi là người đồng tính”. Bà Price cho rằng: “Điều này không thành vấn đề và không có gì liên quan đến người khác mà chỉ là vấn ...