5 cặp đồng tính Việt đẹp đôi không kém Cố Hải – Bạch Lạc Nhân

5 cặp đồng tính Việt đẹp đôi không kém Cố Hải – Bạch Lạc Nhân
 - Gây chú ý trong cộng đồng LGBT Sài thành từ giữa năm 2015, Nguyễn Hoàng Quân (bên trái, sinh năm 1995) và Thái Bình Dương (sinh năm 1992) ...