Chữa đồng tính" là phản khoa học và gây hại cho con người

Chữa đồng tính" là phản khoa học và gây hại cho con người
 - Tổ chức này công khai phản đối các liệu pháp tâm thần nhằm cố gắng biến người LGBT thành người dị tính, đồng thời kêu gọi thế giới chung tay góp ...