Giới trẻ đồng loạt chia sẻ câu chuyện của mình trên kênh LGBT mới mở của Instagram

Giới trẻ đồng loạt chia sẻ câu chuyện của mình trên kênh LGBT mới mở của Instagram
 - Chiến dịch này nhanh chóng trở nên phổ biến, thu hút cả sự tham gia của những bạn trẻ LGBT nổi tiếng trong cộng đồng: ngôi sao viral Brendan ...