Hồ Vĩnh Khoa đại diện Việt Nam sang Thái dự sự kiện LGBT

Hồ Vĩnh Khoa đại diện Việt Nam sang Thái dự sự kiện LGBT
 - Theo thông tin, đó là lễ kỉ niệm 5 năm thành lập của một tạp chí về phong cách sống cho LGBT- sự kiện được mong đợi suốt một thời gian dài ở ...