Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nên chăng?

Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nên chăng?
 - Câu hỏi này vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng nhưng cộng đồng LGBT sẽ nhớ mãi ngày 26 tháng 6 năm 2015, một ngày lịch sử, khi Tòa án Tối cao ...