Marvel và Disney dọa tẩy chay phim trường "Captain America" nếu thông qua luật chống LGBT

Marvel và Disney dọa tẩy chay phim trường "Captain America" nếu thông qua luật chống LGBT
 - Hai ông lớn Marvel và Disney đã lên tiếng dọa sẽ ngừng quay phim tại Georgia nếu bang này thông qua đạo luật phân biệt đối xử với người LGBT.