Nếu Ronaldo thừa nhận đồng tính thì sao nhỉ?

Nếu Ronaldo thừa nhận đồng tính thì sao nhỉ?
 - Khi ngôi sao Wentworth Miller của serie phim Prison Break thừa nhận mình là gay, một nửa thế giới sốc. Nếu ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo ...