New York đi đầu khi cho phép người chuyển giới sử dụng WC theo đúng giới tính thật

New York đi đầu khi cho phép người chuyển giới sử dụng WC theo đúng giới tính thật
 - GLAAD hoan nghênh cam kết của Thị trưởng de Blasio trong việc bảo vệ cộng đồng LGBT sống tại New York, qua đó nâng cao tiêu chuẩn công bằng ...