Người đồng tính tiếp tục bị phân biệt đối xử ở Indonesia

Người đồng tính tiếp tục bị phân biệt đối xử ở Indonesia
 - Những nhà hoạt động đồng tính Indonesia trong một cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng ...