Phát động cuộc thi phim ngắn về người đồng tính

Phát động cuộc thi phim ngắn về người đồng tính
 - Chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi, đạo diễn Trần Lực nói: “Bản thân tôi cũng chưa có nhiều hiểu biết về cộng đồng LGBT, mặc dù trong cuộc sống, ...