Quá nửa giới trẻ Mỹ thích người cùng giới

Quá nửa giới trẻ Mỹ thích người cùng giới
 - Ngôi sao Disney Rowan Blanchard đã tự nhận mình là "queer" (người thuộc cộng đồng LGBT tuy nhiên không nhất thiết phải phân định rõ giới tính và ...