Sam Smith dành tặng giải Oscar cho cộng đồng LGBT toàn thế giới

Sam Smith dành tặng giải Oscar cho cộng đồng LGBT toàn thế giới
 - Nếu thực sự là như vậy... và kể cả khi không phải như vậy thì tôi cũng muốn dành tặng giải thưởng này cho cộng đồng LGBT trên toàn thế giới.