Sam Smith xin lỗi sau khi tuyên bố là người đầu tiên công khai giới tính tại Oscar

Sam Smith xin lỗi sau khi tuyên bố là người đầu tiên công khai giới tính tại Oscar
- “Chủ đích của tôi là rọi sáng cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) mà tôi vô cùng yêu quý. Xin lỗi vì đã có sự nhầm lẫn với anh ...