Sản phẩm của 2 công ty này có thể "kết nối nhau bằng 1 nụ hôn", và cộng đồng LGBT Nhật Bản ...

Sản phẩm của 2 công ty này có thể "kết nối nhau bằng 1 nụ hôn", và cộng đồng LGBT Nhật Bản ...
 - Chiến dịch này đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng LGBT (Cộng đồng những người đồng tính ) của Nhật Bản, bao gồm cả các cặp vợ ...