19 câu chuyện come out vừa xúc động, vừa đáng yêu của những người trẻ

19 câu chuyện come out vừa xúc động, vừa đáng yêu của những người trẻ
 - Khi mà xã hội vẫn còn nhiều định kiến với LGBT, come out luôn là một thách thức đáng sợ đối với những người không theo "tiêu chuẩn chung" về giới ...