5 bộ phim khiến bạn thay đổi cái nhìn về người đồng tính

5 bộ phim khiến bạn thay đổi cái nhìn về người đồng tính
 - Có không ít bộ phim đồng tính đã thay đổi định kiến về LGBT trong xã hội, khiến nhiều khán giả có cái nhìn cảm thông hơn với tình yêu đồng tính.