Bị đuổi khỏi trường vì từ chối tư vấn cho các cặp đồng tính

Bị đuổi khỏi trường vì từ chối tư vấn cho các cặp đồng tính
 - Một cựu học sinh về tư vấn đã bị đuổi khỏi trường vì đã nói là anh ta sẽ giới thiệu các đôi đồng tính đến một nhà tư vấn khác, ...