Biên tập viên tạp chí đồng tính duy nhất tại Bangladesh bị sát hại

Biên tập viên tạp chí đồng tính duy nhất tại Bangladesh bị sát hại
 - Tạp chí được phát hành năm 2014 nhằm giúp các cộng đồng LGBT được chấp nhận rộng rãi hơn ở Bangladesh. Anh cũng được Đại sứ quán Mỹ ...