Bố ơi, mình đi đâu thế?” bị loại bỏ khỏi sóng truyền hình Trung Quốc, vì sao?

Bố ơi, mình đi đâu thế?” bị loại bỏ khỏi sóng truyền hình Trung Quốc, vì sao?
 - Trước quyết định của nhà chức trách, các tờ tin tức chính thống của Trung Quốc đều thể hiện sự đồng tình, cho rằng những chương trình thực tế đang ...