Cặp đồng tính thắng kiện người mang thai hộ

Cặp đồng tính thắng kiện người mang thai hộ
 - Cặp đôi đồng tính người Mỹ và Tây Ban Nha đã giành được quyền chăm sóc bé Carmen Lake từ người mang thai hộ ở Thái Lan.