Cặp sao nam Thượng ẩn bị 'cấm vận' toàn bộ

Cặp sao nam Thượng ẩn bị 'cấm vận' toàn bộ
 - Đề tài phim đồng tính đã bị cấm trong văn bản trước đó. Các đài truyền hình chú ý không nên mời các nghệ sĩ đóng phim đồng tính tham gia các ...