Cựu cố vấn tổng thống Mỹ kết hôn với người tình đồng giới kém 50 tuổi

Cựu cố vấn tổng thống Mỹ kết hôn với người tình đồng giới kém 50 tuổi
 - Cựu cố vấn tổng thống Mỹ kết hôn với người tình đồng giới kém 50 tuổi. Cựu quan chức 90 tuổi sẽ kết hôn với bạn trai 40 tuổi vào cuối tháng này.