Giải Cánh diều 2015: “Trúng số” trúng vàng

Giải Cánh diều 2015: “Trúng số” trúng vàng
 - không sắc” để ghi nhận nỗ lực diễn xuất và khả năng biểu đạt mạnh mẽ cảm xúc của một nhân vật đồng tính với những bước phát triển trong tâm lý.