Hoa Kỳ: Phụ nữ và giới trẻ cởi mở hơn với LGBT

Hoa Kỳ: Phụ nữ và giới trẻ cởi mở hơn với LGBT
 - Một cuộc khảo sát mới đây của Reuters / Ipsos cho thấy dấu hiệu đáng mừng về thái độ của công chúng, đặc biệt là phụ nữ và giới trẻ với ...