James Franco: 'Tôi có một chút đồng tính'

James Franco: 'Tôi có một chút đồng tính'
 - Diễn viên "127 Hours" mô tả giới tính bản thân và nói rằng anh thu hút sự quan tâm của cả những người đồng tính và dị tính.