Kết luận gây tranh cãi: Một nửa dân số thế giới đang sở hữu "gene đồng tính"

Kết luận gây tranh cãi: Một nửa dân số thế giới đang sở hữu "gene đồng tính"
 - Một nghiên cứu gây tranh cãi mới đây cho rằng một nửa dân số thế giới - gồm cả nam thẳng và nữ thẳng - có gene đồng tính trong bộ thông tin di ...