Mối tình đồng tính ít người biết của tài tử đầu tiên chết vì AIDS

Mối tình đồng tính ít người biết của tài tử đầu tiên chết vì AIDS
 - Tuy nhiên, Hudson và Garlington đều ngầm hiểu phải giữ kín chuyện tình đồng tính. Nhà môi giới kể lại, ông thường đến chỗ của tài tử sau giờ làm ...