Mỹ: Cha giết con vì là người đồng tính

Mỹ: Cha giết con vì là người đồng tính
 - Đại diện trung tâm LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) ở Los Angeles mô tả vụ án mạng 'là lời nhắc nhở rằng người LGBT không chỉ ...