Mỹ: Thảm kịch trong gia đình người đồng tính

Mỹ: Thảm kịch trong gia đình người đồng tính
 - Vào tuần trước, người cha nhẫn tâm này được cho rằng đã thực hiện lời đe dọa này. Vụ việc làm dấy lên lo lắng trong cộng đồng LGBT (đồng tính, ...