Năm 2020, BBC phải có 8% biên tập viên là người đồng tính, khuyết tật

Năm 2020, BBC phải có 8% biên tập viên là người đồng tính, khuyết tật
 - Đó là mục tiêu mà ban giám đốc của tập đoàn phát thanh BBC đề ra dưới sức ép phải đa dạng hóa kênh phát thanh và truyền hình lớn nhất nước ...