Người chuyển giới và nỗi sợ hãi thầm kín mỗi khi vào nhà vệ sinh

Người chuyển giới và nỗi sợ hãi thầm kín mỗi khi vào nhà vệ sinh
 - Dù hiện tại nhận thức của xã hội đã thay đổi tốt hơn, những người thuộc cộng đồng đồng tính, song tính, chuyển giới không còn phải sống trong sợ ...