Phát hiện ca lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục đầu tiên là cặp đồng tính nam

Phát hiện ca lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục đầu tiên là cặp đồng tính nam
 - Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thông báo ca lây truyền Zika đầu tiên là ở một cặp đồng tính nam. Một trong hai người này ...