Tòa án bác bỏ đăng ký hôn nhân của người đồng tính Trung Quốc

Tòa án bác bỏ đăng ký hôn nhân của người đồng tính Trung Quốc
 - Cặp đồng tính nam đầu tiên của Trung Quốc tuyên bố nguyện vọng đăng ký chính thức đã bị tòa án từ chối quyền kết hôn. Theo South China Morning ...