Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đang siết chặt những vấn đề giải trí nào?

Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đang siết chặt những vấn đề giải trí nào?
 - Bên cạnh đó, các phim hiện đại mà "dính" tới các vấn đề bạo lực, hoặc đề tài đồng tính, bồ nhí ngoại tình, tình một đêm, thậm chí tới vấn đề "yêu sớm" ...