Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT

Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT
 - Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT ... Huỳnh Hữu Cường, biệt danh Tú Tú, một thành viên của cộng đồng LGBT.