Trung Quốc : Tư pháp không cho phép đám cưới đồng tính

Trung Quốc : Tư pháp không cho phép đám cưới đồng tính
 - Tuy nhiên 2 người cùng với nhiều người đồng tính khác vẫn tin tưởng : « Đây chỉ là một vấn đề thời gian trước khi những cặp cùng giới phái được ...