11 bang đâm đơn kiện chính phủ Mỹ về vấn đề người đồng tính

11 bang đâm đơn kiện chính phủ Mỹ về vấn đề người đồng tính
 - 11 bang của Mỹ vừa đâm đơn kiện chính quyền Tổng thống Obama trong việc mở rộng quyền dành cho các sinh viên đồng tính ở nước này ...