5 triệu bệnh nhân HIV/AIDS ở châu Phi chưa được điều trị

5 triệu bệnh nhân HIV/AIDS ở châu Phi chưa được điều trị
 - Hiện có 5 triệu bệnh nhân HIV/AIDS ở các quốc gia khu vực Trung và Tây của châu Phi chưa được tiếp cận và điều trị bằng các loại thuốc đặc trị ...