Đàn ông, phụ nữ "thẳng" cũng có có gen đồng tính

Đàn ông, phụ nữ "thẳng" cũng có có gen đồng tính
 - 2-11% người trưởng thành cho biết họ có những cảm xúc đồng tính. Tuy nhiên, điều gì quyết định xu hướng tình dục của một người vẫn là điều bí ẩn.